Aida marketingstrategie

AIDA: Attention, Interest, Desire, Action

Méthode Aida Copywriting

Onze specialisten definiëren samen met u de zoektermen waarop u zich wilt positioneren. Het is de bedoeling tegemoet te komen aan uw behoeften en aan uw markt. Hiervoor gebruiken onze experts optimaliseringstechnieken inzake natuurlijke referencering (‘on page’ en ‘off page’ optimalisering).

 SEO is cruciaal in deze strategie. Maar voor een kwaliteitsvolle SEO is de tekstuele inhoud van uw landing pages essentieel. Deze inhoud moet door een professionele copywriter opgesteld worden volgens de AIDA-methode, die goed gekend is in het domein van de e-marketing.

De AIDA-methode

A: Attention | De aandacht van de internaut trekken
I: Interest | De belangstelling wekken
D: Desire | Verlangen opwekken
A: Action | Aanzetten tot actie

De teksten van uw  landing pages worden opgesteld volgens dit mantra. Zo kunt u een echte marketingstrategie ten uitvoer leggen om de zoekmotoren te veroveren.